Hållbarhet

Köpcentrum påverkar miljön under hela sin livscykel från planering, projektering och byggskede via förvaltning, ombyggnad och rivning. Citycon vill bli ledande inom utvecklingen av hållbara köpcentrum. Därför präglar miljöhänsyn allt vi gör, från val av material till hantering av sopor. Vårt mål är att skapa en långsiktig, hållbar utveckling – både för detaljhandeln och för framtida generationer.

Genom att arbeta systematiskt och målinriktat kan vi minska våra köpcentrums energianvändning och miljöpåverkan. Miljöcertifiering är en kvalitetssäkring och ett objektivt kvitto på att fastigheten når krav på god hållbarhet. Jakobsbergs Centrum är miljöcertifierat enligt den i internationella standarden BREEAM In-Use.

Här är några exempel:

1. Nära kommunikationer – Centrumet ligger nära bussar, pendeltåg, bostäder, sjukvård och service, vilket gör gallerian lättillgänglig för alla som inte är bilburna.

2. Källsortering – Vi källsorterar allt avfall i ett stort antal fraktioner såsom wellpapp, brännbart avfall, bioavfall, metall, glas, plast, papper och elavfall med mera.

3. "Grön el" – Vi använder endast el från förnybara energikällor.

4. Geoenergi – Vi använder geoenergi och solenergi för värme och kylning. Ungefär 78 % av centrumets energianvändning av värme och kyla produceras lokalt. Med över 50 000 kvadratmeter är Jakobsbergs Centrum det största köpcentrumet i Sverige som har gått över till geoenergi. Det kompletterande solcellssystemet består av 330 solpaneler med en årlig kapacitet på cirka 80 MWh. Det motsvarar energianvändningen i 20 familjebostäder. All den elektricitet som produceras används i köpcentrumet: till fläktarna, belysningen och för att driva geoenergisystemet.

Hållbarhet hos Citycon

Citycon äger och utvecklar moderna stadskärnor i Norden och Baltikum. Våra 33 centrum med fokus på daglig handel återfinns i de största städerna i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland. Vi skapar värde i områden genom att utveckla moderna stadskärnor och samhällen där människor kan leva, arbeta, umgås och shoppa. Vi skapar städer fyllda av liv med hållbar utveckling som grund för allt vi gör.

2030 ska Citycon vara koldioxidneutralt. Vårt bestånd ska vara 100% energismart och drivs med hållbar energi. Alla våra centrum ska vara miljöcertifierade, direkt knutna till kollektivtrafik och lätt tillgängliga med cykel, till fots och elektiska fordon.

Citycon samarbetar också aktivt med lokalsamhället. Vi organiserar årligen hundratals events och aktiviteter för samhällen i hela Norden. Dessa projekt inspirerar oss att nå våra hållbarhetsmål.

Läs mer om Citycons hållbarhetsarbete: https://www.citycon.com/se/hallbarhet